این محصول برای کنترل ورودی و خروجی مایعات از مخازن توسط پمپ استفاده می شود.این محصول برای کنترل ورود و خروج نفت و بنزین و گازوییل و به خصوص جایگاه های سوخت و جاهایی که ورودی و خروجی مایعات مهم است،قابل استفاده میباشد.

                                                                  

مشخصات:

مانیتورینگ و کنترل مخازن توسط نمایشگر تاچ

امکان نمایش اطلاعات روی سیستم

امکان وارد شدن و خارج شدن دقیق مایعات با تنظیم اعداد

کلمات کلیدی:سیستم تانک مانیتورینگ، کنترل ورودی و خروجی مایعات

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top