مشخصات اصلی

PGI-DI8

مدل PLC

DI

وضیعت I/O

8

تعداد I/O

voltageˏ current

نوع I/O

0

تعداد ورودی

8

تعداد خروجی

جزییات بیشتر

24-220V

بازه ولتاژ

بازه جریان

16 bit

وضوح

0.18%

دقت

مشخصات عمومی

40 mm

عرض

125 mm

ارتفاع

120 mm

عمق

0-60 oC

دمای عملیاتی

مقدار درجه رطوبت هوا

جنس بدنه

220 g

وزن

IP20

میزان نفوذپذیری (IP)

IEEC300

استاندارد

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top