مشخصات اصلی

PGI-CT2V

مدل PLC

Temp to Voltage   

وضیعت I/O

3

تعداد I/O

Pt100,Thermocoupleˏ Resistance Thermometerˏ Resistance

نوع I/O

2

تعداد ورودی

1

تعداد خروجی

جزییات بیشتر

0-10V Output

بازه ولتاژ

بازه جریان

16 bit

وضوح

0.18%

دقت

مشخصات عمومی

40 mm

عرض

125 mm

ارتفاع

120 mm

عمق

0-60 oC

دمای عملیاتی

مقدار درجه رطوبت هوا

جنس بدنه

220 g

وزن

IP20

میزان نفوذپذیری (IP)

IEEC300

استاندارد

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top