کنترل صنعتي به طور عام مربوط به علوم و تكنولوژي كنترل پروسه است و شامل كنترل فرايند هاي متفاوتي در صنعت است. اين بحث امروزه در مجامع صنعتي بصورت خيلي عادي رايج است و در بسياري از اماكن صنعتي به مرحله اجرا در آمده است. توسعه در كنترل و صنعتي سازي امكان پيشرفت بيشتر و گسترده تر پروسه هاي پيچيده و دخالت دادن تكنولوژيهاي جديد و استفاده از مزاياي اقتصادي آنها را فراهم ساخته است .در بحث توسعه تكنولوژي و اتوماسيون مدرن عوامل متفاوتي دخالت داشته اند كه از جمله آنها عبارتند از:

پيشرفت ميكرو پروسسور ها، حافظه ها و توسعه تكنولوژي VLSI مربوط به سنسورها و تكنولوژي فيبر نوري

عملي شدن كنترلر هاي قابل برنامه ريزي ((PLC

استاندارد كردن سخت افزارهاي ماژولار و نرم افزار هاي كنترل پروسه

پيشرفت در تكنولوژي كامپيوتر

ضرورت ايجاد قابليتهاي نمايش فرايندها به صورت on-line و به شكلي جذاب براي ارتباط كاربر به صورت استاندارد

 :کلمات کلیدیکنترل صنعتي

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top