ابر خازن که به آن خازن دولایه نیز می‌گویند در مقدار ظرفیت (ظرفیت خازن) با خازن‌های معمولی متفاوت است. ابرخازن نوعی خازن است که ظرفیت بسیار زیادی نسبت به خازن‌های معمولی دارد، ظرفیت آن‌ها معمولا بیش از ۱۰ میلی فاراد است و کاربردهای بسیاری دارد.

این‌ها خود هزاران بار از خازن الکترولیتی ظرفیت بیشتری دارند. ابر خازن‌ها برای ذخیره انرژی ایده آل هستند، چرا که جریان بالا و زمان تخلیه کوتاه دارند.

در زیر برخی کاربردهای ابرخازنها آورده شده است:

کاربرد

       خواندن متر به صورت خودکار

        زیر سیستم به صورت خودکار

        بازگشت قدرت برای SSD و NV-DIMM

        دوربین های دیجیتال و لوازم الکترونیکی مصرفی

       انتقال بی سیم

ویژگی ها

        بیش از 500.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

         طول عمر بیش از 10 سال

        ساخته شده از فولاد ضد زنگ

        مشخصات پایین طراحی منشوری

        درجه حرارت C°-40 تا C°70

·         مطابق استاندارد ROHS

مدلها

·  BCAP0001 P270 T01 2.7V، 1F

·  BCAP0003 P270 T01 2.7V، 3.3F

·  BCAP0005 P270 T01 2.7V، 5F

·  BCAP0010 P270 T01 2.7V، 10F

·  BCAP0025 P270 T01 2.7V، 25F

·  BCAP0050 P270 T01 2.7V، 50F

·  BCAP0100 P270 T01 2.7V، 100F

·  BCAP0100 P270 T07 2.7V، 100F

·  BCAP0150 P270 T07 2.7V، 150F

مدل

         BCAP0310 P270 T10

         BCAP0350 E270 T11

ویژگی ها

         مقاومت داخلی کم

         مقدار ابر خازن 310F و F350

        پایانه های شعاعی برای نصب روی PCB

         بیش از 500.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

         طول عمر بیش از 10 سال

         ساخته شده از فولاد ضد زنگ

         مشخصات پایین طراحی منشوری

         درجه حرارت C°-40 تا C°70

         مطابق استاندارد ROHS

 کاربرد

     پیچ کنترل توربین بادی

     زیر سیستم های خودرو

     خودروهای هیبریدی

      نرده

   تجهیزات صنعتی سنگین

   UPS و مخابراتی سیستم

 ویژگی ها

     چگالی توان بالا

      350F محدوده  ابر خازن

     پایانه های موضوعی و یا پست با قابلیت جوش لیزری

     بیش از ۱۰00.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

     طول عمر بیش از 10 سال

     ساخته شده از فولاد ضد زنگ

    مشخصات پایین طراحی منشوری

    درجه حرارت C°-40 تا C°70

    مطابق استاندارد ROHS

  ویژگی ها

  چگالی توان بالا

650F   و 3000F محدوده  ابر خازن

  پایانه های موضوعی و یا پست با قابلیت جوش لیزری

  بیش از 500.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

  طول عمر بیش از 10 سال

  ساخته شده از فولاد ضد زنگ

  مشخصات پایین طراحی منشوری

  درجه حرارت C°-40 تا C°70

  مطابق استاندارد

  بسته جمع و جور و سبک وزن

  ویژگی ها

     چگالی توان بالا

         350F محدوده  ابر خازن

         پایانه های موضوعی و یا پست با قابلیت جوش لیزری

         بیش از ۱۰00.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

         طول عمر بیش از 10 سال

         ساخته شده از فولاد ضد زنگ

         مشخصات پایین طراحی منشوری

        درجه حرارت C°-40 تا C°70

         مطابق استاندارد ROHS

کاربرد

          پیچ کنترل توربین بادی

           حمل و نقل

          تجهیزات صنعتی سنگین

          سیستم های UPS

         خروجی دما

ویژگی ها

         چگالی توان بالا

         350F محدوده  ابر خازن

        پایانه های موضوعی و یا پست با قابلیت جوش لیزری

         بیش از ۱۰00.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

        طول عمر بیش از 10 سال

         ساخته شده از فولاد ضد زنگ

        مشخصات پایین طراحی منشوری

         درجه حرارت C°-40 تا C°70

         مطابق استاندارد ROHS

کاربرد

         خودروهای هیبریدی

         تجهیزات صنعتی سنگین

         سیستم های UPS

ویژگی ها

        چگالی توان بالا

         350F محدوده  ابر خازن

         پایانه های موضوعی و یا پست با قابلیت جوش لیزری

         بیش از ۱۰00.000 بار چرخه شارژ / دشارژ

         طول عمر بیش از ۱۴ سال

         ساخته شده از فولاد ضد زنگ

         مشخصات پایین طراحی منشوری

         درجه حرارت C°-40 تا C°70

         مطابق استاندارد ROHS

کاربرد

         سیستم های UPS


 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top