جهان همچنان برای تولید منابع جدید انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی تلاش می کند. هم اکنون تلاش بسیاری صورت میگیرد انرژی های تجدید پذیر،به محیط زیست آسیب نمیرسانند.در این گزارش 10 منبع جدید انرژی معرفی شده اند که پیش بینی می شود در آینده به میزان زیادی گسترش یابند.

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top