نور بهترین گزینه برای انتقال داده ها از طریق کابل است ولی وقتی صحبت از انتقال بی سیم در فواصل کوتاه میشود،پای امواج رادیویی در قالب Wi-Fi و بلوتوث به میان می آید.


 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top