شاید تا چند سال قبل سخت ترین و طولانی ترین مرحله برای طراحی فیبر مدارچاپی یک دستگاه ، رسم مدارات طراحی شده در سند شماتیک بود . در  آن زمان طراحان توجه زیادی به سند PCB نمیکردند و با استفاده از قابلیت AUTO ROUTE  ( مسیر کشی خودکار ) در نرم افزارهای طراحی فیبر مدار چاپی ، در کمترین زمان سند شماتیک را به طرح مورد نیاز برای ساخت فیبر مدار چاپی ( سند PCB ) تبدیل میکردند ، اما امروزه طراحی فیبر مدار چاپی یا PCB به دلیل افزایش فرکانس کاری قطعات ، کوچکتر شدن ابعاد دستگاهی  که PCB  در آن استفاده میشود ، وجود تکنولوژی های جدید برای طراحی فیبر مدار چاپی و… دیگر مثل سابق نیست .

 • نازک بودن مسیر مسی موجود در یک فیبر مدار چاپی یا بلند بودن طول آن میتواند منجر به ایجاد افت ولتاژ و از بین رفتن سیگنال  شود .
 • کاهش فاصله ی دو مسیر مسی بر روی فیبر مدار چاپی میتواند منجر به ایجاد یک خازن ، ایجاد القای متقابل و… شده و فاز یا دامنه ی سیگنال  موجود در مسیرها را تغییر  دهد .
 • گرم شدن یک رگولاتور  SMD  که بر روی PCB لحیم شده است ، منجر به گرم شدن مسیر های مسی اطرافش شده و قابلیت جریان دهی آنها را کاهش  میدهد .
 • وجود قطعات سویچینگ ( ایسی های  که ولتاژ را قطع و وصل میکنند ) منجر به ایجاد نویز ، تداخل در دامنه ولتاژ و افزایش  جریان کشیده شده از منبع تغذیه میشود .
 • وجود حلقه ، پیچ های تند های ، خم های U شکل  و… در  مسیرهای  که حامل سیگنال های فرکانس  بالا هستند ، منجر به تغییر  شکل سیگنال و افزایش  زمان صعود و نزول آنها میشود .

تنها بخش کوچکی از شرایطی هستند که باید در  طراحی یک PCB فرکانس بالا لحاظ  شوند ، وجود مواردی از این قبیل در فیبرهای مدار چاپی فرکانس بالا منجر به عدم عمل کرد صحیح قطعات ، از بین رفتن داده های آنالوگ و دیجیتال یا حتی سوختن قطعات خواهد شد .

HyperLynx® یک مجموعه   نرم افزاری شامل نرم افزار  های   طراحی ، آنالیز  و بازبینی ( verification ) است که مهندسان طراح PCB ( فیبر  مدار چاپی ) میتوانند توسط  آن تمامی مراحل طراحی برد را بدون نیاز  به نرم افزار  های  اضافه انجام دهند .مجموعه HyperLynx از شش  نرم افزار HyperLynx SI ، HyperLynx PI ،HyperLynx DRC ، HyperLynx 3D EM ، HyperLynx Thermal وHyperLynx Analog تشکیل میشود و کاربران با استفاده از  آن میتوانند  نمونه های  مختلف فیبر مدار چاپی ، مدارات داخلی IC ، آنتن و به طور  کلی هر  نوع بسته بندی ، صفحه یا وسیله ای  که مجموعه ای  از  قطعات الکترونیکی  بر روی  آن قرار داده میشود را از  جنبه های  مختلف  همچون تاثیر  گرما ، تداخل الکترومغناطیسی ، نویز پذیری و… تحلیل  و آنالیز  کنند .این نرم افزار توسط گروه Mentor Graphics عرضه و پشتیبانی  میشود .

برای  کسب  اطلاعات بیشتر  در  مورد این نرم افزار  و دانلود نرم افزار Mentor Graphics HyperLynx
ادامه مطلب را بخوانید .

مجموعه HyperLynx از  نرم افزار  های  معروف طراحی فیبر مدار چاپی  نظیر  Mentor Graphics PADS ، Cadence Allegro and OrCAD ، Altium Protel and P-CAD ، Intercept Pantheon ، Zuken CADStar و Visula and CR3000/5000 PWS پشیتبانی  میکند . برای  شروع کار با این نرم افزار کافی  است فایل  طراحی شده در  یکی  از  نرم افزار های ذکر  شده را به نرم افزار وارد کنید ، برای  نمونه  : xport the PCB design from Altium Designer’s PCB Editor to the HyperLynx file  

بعد از  وارد کردن فایل *.hyp به محیط  نرم افزار  میتوانید با استفاده از  6 ابزار  موجود در  آن فیبر  مدار چاپی  خود را آنالیز و باز بینی  کنید :

HyperLynx Signal Integrity :

توسط  این نرم افزار  میتوانید صحت و درستی سیگنال های موجود در  مدار را بررسی کنید . سیگنال های  موجود در مدار  که میتوانند داده های  دیجیتال  یا پالس های  کلاک یا… اعمال شده به قطعات مختلف باشند ، از نظر دامنه (over/undershoot )  ، تداخل و زمانبندی مورد بازبینی  قرار  میگیرند .

به عنوان مثال  در صورتی  که مسیر مسی مربوط  به ورودی  کلاک یک ایسی  به قدری  نازک باشد که باعث افت سطح ولتاژ تغذیه شود ، یا در  یک pcb به دلیل  مسیر  کشی  نامناسب ، یک مسیر  چند بار  به دور خود چرخیده باشد ( یک سلفت تشکیل شده باشد ) که باعث افزایش  دامنه پالس  گردد یا فاصله دو مسیر  مسی  انقدر  کم باشد که تداخل  میان انها صورت گیرد ، HyperLynx SI  به سادگی  میتواند با تشخیص آن از  ایجاد مشکلات بعدی  بعدی  مانند عمل کرد غیر طبیعی قطعات ، از بین رفتن داده ها و… جلوگیری  کند .

قابلیت Signal Integrity در نرم افزار  پروتل نیز وجود دارد ، بهتر است قبل خواندن ادامه مطلب ، مطالب  موجود در  این صفحه را مطالعه کنید .

در بخش HyperLynx SI نرم افزار  میتوانید برای  تمامی ورودی های دیجیتال  مدل IBIS را معرفی  کنید ، محیط IBIS ، یک ویرایشگر  گرافیگی  است که در  آن خاصیت ورودی  ها ( نظیر  میزان خازن ، مقاومت ورودی  ، تاثیر  ورودی  های  دیگر و..) معرفی  میشود . با وجود مدل IBIS یک قطعه به راحتی  میتوان پاسخ آن به سیگنال  ورودی  را به صورت گرافیکی  مشاهده نمود . یا با اعمال شرایط  خاص  به مدار  ( نظیر تغییرولتاژ تغدیه ، افزایش  فرکانس سیگنال  ورودی  ، وجود نویز  و… ) پاسخ الکترومغناطیسی قطعه (electromagnetic field solver) را مشاهده نمود .

 HyperLynx Power Integrity :

توسط  HyperLynx PI می توان فیبر مدار چاپی  را از نظر درستی ولتاژ تغذیه مورد بررسی قرار داد.  در این حالت کلیه بخش های فیبر مدار چاپی نظیر خطوط تغذیه مثبت و منفی  ( VCC  و  GND ) از  نظر  میزان قابلیت جریان دهی ( current density ) و میزان افت ولتاژ ایجاد شده بر روی آنها بررسی  شده و نتایج تست به صورت گرافیکی  به کاربر نمایش داده میشود .

کاربر میتوان مقدار جریان یک قطعه در زمان روشن یا خاموش  شدن را مشاهده کرده و تاثیر سوییچ این قطعه بر روی سایر قطعات را ببیند (Simulate IC switching noise )

بعد از دریافت گزارش تست کاربر میتواند با اجرای آنالیز PDN impedance ( مخفف power distribution network ) مقدار خازن مورد نیاز برای  افزایش راندمان و کیفیت منبع تغذیه برد را محاسبه کند ، نرم افزار به صورت خودکار  مقادیر خازن و جنس  آن را محاسبه میکند و بهترین محل  برای نصب  آن ر مشخص میکند .  در محیط HyperLynx PI قابلیت تغییر خازن ها ، اضافه کردن مس ، تغییر ویژگی خازن ها ، افزودن پایه برای  اتصال  تغذیه و تحلیل مدار از  نظر نویز  پذیری نیز وجود دارد .

HyperLynx DRC :

این بخش از نرم افزار  تا حدود زیادی  مشابه با نرم افزار  EMI stream که قبلا در  این صفحه به معرفی آن پرداختیم ، میباشد . HyperLynx DRC  قوانین موجود در فیبر مدار چاپی را برای مسائل  مربوط به EMI/EMC ( به ترتیب  مخفف Electromagnetic Interference وElectromagnetic Compatibility  )  چک میکند .

HyperLynx DRC دارای  یک دیتابیس  کامل  از  قوانین طراحی

فیبر مدار چاپی میباشد و در آن امکان ایجاد قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود نیز وجود دارد . ( به عنوان مثال  کاربر  میتواند قانون جدید معرفی  کند که بر مبنای  آن از فاصله 2 میلی متری پد های با قطر کمتر از 10 میلی متر  ، خطوط تغذیه عبور نکرده باشند )

HyperLynx Thermal :

بر روی تمامی برد های الکترونیکی قطعاتی وجود دارد که عبور جریان از آنها باعث گرم شدنشان میشود ، رگولاتورها ، ایسی های درایو ، ترانزیستورها و ماسفت ها نمونه ای از این قطعات هستند .

بخش HyperLynx Thermal نرم افزار ، فیبر  مدار چاپی را از  منظر تبادل  حرارتی  آنالیز  میکند و کاربران میتوانند تاثیر گرمای  ایجاد شده توسط  قطعات در  یک بخش  یا کل  فیبر را تحلیل  کرده و تاثیر حرارت ایجاد شده بر روی  سایر  قطعات و مسیر  های موجود بر روی  فیبر  مدار چاپی بررسی  کنند .

در  این بخش از  نرم افزار  آنالیزی  به نام “what-if” وجود دارد با که با اعمال  کردن آن به فیبر مدار چاپی میتوان آنالیز حرارتی  را برای یک قطعه خاص ، کانکشن ها یا چیدمان قطعات انجام داد ، در  این آنالیز  امکان اعمال خنک سازی مکانیکی  نیز برای تحلیل گرمایی  برد وجود دارد ( مثلا اگر  برد الکترونیکی با یک فن خنک شود ، تبادل حرارتی آن چگونه خواهد بود . ) .

کاربران همچنین میتوانند میتوانند با استفاده از این بخش و بخش power integrity ، تاثیر گرما بر روی شبکه توزیع جریان ( مسیرهای تغذیه ) را مشاهده کرده و در صورت نیاز فیبر دارچاپی خود را تغییر  دهند ( همانطور که می دانید با گرم شدن مسیر  های  موجود در  فیبر مدار چاپی  ، قابلیت جریان دهی  آنها کمتر میشود و افزایش جریان باعث کاهش ولتاژ و بروز وقفه در عملکرد قطعات متصل شده به انتهای مسیر خواهد شد . ).

 HyperLynx Analog :

HyperLynx Analog  یکی دیگر از بخش های  نرم افزار HyperLynx است که از  آن برای وارد کردن پارامتر های شبیه سازی به سایر بخش های  نرم افزار HyperLynx و اعمال کردن آنها به تحلیل  ها ، استفاده میشود . این بخش از نرم افزار تنها با نرم افزار Xpedition xDX Designer  سازگار است و فعلا امکان وارد کردن پارامترهای سایر نرم افزارهای شبیه ساز ( مثل  پروتوس ، یا ارکد یا … ) به آن وجود ندارد .

با وارد شدن پارامتر های شبیه سازی از محیط  شماتیک به محیط تحلیل pcb ، امکان بهینه سازی  تحلیل  مدار  با توجه به پارامتر های  همچون دامنه ، فرکانس  ، شکل موج و.. سیگنال  ورودی به قطعه ، نوع  قطعه ( شرکت تولید کننده ، مقادیر  پارامتر ها ( مثلا قطعه نوع معمولی  است یا نوع L ) ) ، ثاثیر قطعات بر روی  یکدیگر و.. میسر بوده و طراح PCB  میتواند شکل موج  ورودی/ خروجی  قطعات را در هنگام اعمال آنالیزهای مختلف مشاهده کرده و آن را با مدل ایدآل مقایسه کند ( مثلا  برای  یک بافر ایدآل  ، پالس  خروجی 100 درصد مربعی است ، اما در پالس خروجی یک بافر واقعی ضرایبی به نام زمان صعود و زمان نزول  (Tr و Tf ) وجود دارد که مقادیر این ضرایب با تغییر ولتاژ تغذیه ، گرم شدن قطعه ، کاهش دامنه ولتاژ ورودی ، افزایش مقاومت خروجی  و… تغییر  میکند ) .

HyperLynx 3D EM : 

HyperLynx 3D EM  برای شبیه سازی  الکترومغناطیسی  فیبر های  مدار چاپی  ، بسته بندی  قطعات الکترونیکی ( IC Package Modeling ) ، تگ های RFID و…استفاده میشود .

بخش HyperLynx 3D EM بعد از  خریداری شدن شرکت formerly Zeland Software, Inc. توسط  شرکت Mentor Graphics ( سازنده نرم افزار HyperLynx  ) به نرم افزار HyperLynx   اضافه شد . شرکت Zeland Software  تولید کننده یک محصول نرم افزاری مجزا به نام Zeland  IE3D  برای شبیه سازی EM (Electromagnetic )مدارات الکترونیکی بود ، بعد از  فروخته شدن این شرکت به Mentor Graphics ، نام نرم افزار مذکور تغییر  کرد و با نام بخش HyperLynx 3D EM  در  نرم افزار HyperLynx   قرار  گرفت .

از این بخش نرم افزار ،  برای  طراحی  monolithic microwave integrated circuits (MMICs) ،  radio-frequency integrated circuits (RFICs)،  low-temperature co-fired ceramic (LTCC) circuits، high-temperature superconducting (HTS) circuits،  radio-frequency identification (RFID) antennas،  patch antennas،  slot antennas،  wire antennas, and most other RF and wireless antennas میتوان استفاده نمود .

کاربرد های  HyperLynx 3D EM :

 • Integrated circuit design – simulate signal integrity, power integrity, and packaging
 • RF/Microwave circuits – simulate passive components, active components, LTCC circuits, and even high-temperature superconducting circuits
 • Antennas – simulate a number of antenna geometries including patch, slot, wire, inverted-F, dielectric resonators, and even RFID tags and optical frequency antenna

توجه داشته باشید :

 • راهنمای نصب نرم افزار در فایل readme.txt  در پوشه ی license آورده شده است .
 • در  این نرم افزار امکان طراحی pcb  وجود ندارد ، پیشنیازهای مورد نیاز برای کار با این نرم افزار ، آشنایی با یکی از نرم افزارهای  Mentor Graphics PADS ، Cadence Allegro OrCAD ، Altium Protel and P-CAD ، Intercept Pantheon ، Zuken CADStar و Visula and CR3000/5000 میباشد ، دانش شما از این نرم افزارها باید در سطح متوسط یا حرفه ای باشد .
 • در بخش دانلود نسخه ی 64 بیتی  و 32 بیتی  نرم افزار  وجود دارد ، در  هنگام دانلود به نام و ورژن نرم افزار توجه داشته باشید ، پسورد دو ورژن ارائه شده متفاوت میباشد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نرم افزار و دانلود کاتالوگ ها و منابع آموزشی آن به این آدرس  مراجعه کنید .

حجم و ورژن نرم افزار: در صفحه دانلود نمایش داده میشود.


password:ورژن 64 بیتی Hy_perL_ynx_9.0.ix64@www.nonlinear.ir


password:ورژن 32 بیتیHy_pe_rLynx_9.0.ix32@www.nonlinear.ir


 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top