PSAF ( مخفف Power Systems Analysis Framework ) یک مجموعه ی  نرم افزار برای گروه برق قدرت است که از آن برای تحلیل و آنالیز سیستم های قدرت استفاده میشود .این نرم افزار دارای  بخش های مختلفی همچون رابط  کاربری گرافیکی ٰ، مدیریت دیتابیس و سایر بخش ها  و قطعات مورد نیاز جهت پیاده سازی دیاگرام تک خطی انواع  شبکه های تک فاز و سه فاز صنعتی و شبیه سازی آنها جهت دریافت پارامترهای حفاظتی میباشد .

برای  کسب  اطلاعات بیشتر  در  مورد این نرم افزار  و دانلود نرم افزار CYME PSAF 3.0 R.1.2 + کتاب  های  آموزشی  ادامه ی  مطلب  را بخوانید .

نرم افزار PSAF به صورت مادولار ( در  چند بخش  ) ارائه شده است ،  بدین گونه که ساختار اصلی آن از مدولهای شبیه سازی مستقل تشکیل شده و کلیه مدولها از یک بانک اطلاعاتی مشترک استفاده می نماید .

مدولهای محاسباتی جدید میتوانند بسادگی به نرم افزار اضافه شوند در حالیکه اطلاعات و ساختار شبکه موجود بهمان شکل باقی مانده و قابل استفاده خواهند بود .کاربر میتواند با انتخاب و نصب ماژول های دلخواه ، حجم نهایی نرم افزار را کم کرده و سرعت اجرای آن را افزایش  دهد ، بدون اینکه وقفه ای در عمل کرد سایر ماژول ها ایجاد شود . در حقیقت ویژگی مدولاریتی نرم افزار PSAF را بعنوان نرم افزار قوی و قابل انطباق با نیازهای بهره برداری و طراحی سیستم های قدرت در آورده است .

برخی از این ماژول ها ممکن است در  بسته ی اصلی نرم افزار و برخی نیز ممکن است در سایر نرم افزارهای ارائه شده توسط همین شرکت وجود داشته باشند . در زیر  لیست ماژول های ارائه شده برای این نرم افزار آورده شده است ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ماژول بر روی آن کلیک کنید :

هر یک از مدولهای محاسباتی فوق از ویژگیهای محاسبات صنعتی ، قابلیت مدلسازی و تکنیکهای الگوریتم حل برخوردار می باشد که PSAF را بعنوان یک ابزار محاسباتی قابل اطمینان برای تحلیل های مهندسی درآورده است .

تنوع و انعطاف پذیری
نرم افزار PSAF به اندازه کافی دارای قابلیت انطباق می باشد بگونه أی میتوان آنرا برای سیستم های قدرت سه فاز شرکتهای برق و یا صنعتی بکار برد. با استفاده از بانک اطلاعاتی و انتخاب اطلاعات مناسب میتوان تجهیزات و کنترل کننده های وسیعی از شبکه را مدلسازی نمود. برای هر یک از تجهیزات با توجه به نوع مطالعه مورد نظر می توان بیش از یک مدل تعریف نمود. PSAF همچنین دارای قابلیت دریافت اطلاعات بصورت جدولی و یا گرافیکی می باشد .

ورود اطلاعات

PSAF دارای یک بانک اطلاعاتی یکپارچه برای کلیه اجزاء تجهیزاتی و کنترلی سیستم می باشد. این بانک بستر اطلاعاتی مشترکی را بوجود می آورد بطوریکه اطلاعات وارد شده برای هر مدول محاسباتی توسط سایر مدولها قابل استفاده می باشد .

برای هر یک از تجهیزات شبکه امکان مدلسازی گوناگون وجود دارد بطوریکه هر مدل اطلاعات خاص خود را نیاز دارد. چون اطلاعات و پارامترهای مشترک بین مدلها نگهداری می شود لذا از ورود تکراری اینگونه اطلاعات به بانک جلوگیری خواهد شد.
اطلاعات شبکه میتواند بصورت بهنگام (on-line)واز طریق دیاگرام تک خطی واردواصلاح شود.
اطلاعات می توانند بصورت جدولی و یا محاوره أی وارد شوند.
بین مدیریت پایگاه اطلاعاتی Dos با , CYMEDIT CYMBASE سازگاری وجود دارد.
قابلیت تبدیل فرمت اطلاعات صنعتی مانند IEEE به فرمت نرم افزار وجود دارد.

استفاده از اطلاعات نمونه ائی
در صورت عدم دسترسی به اطلاعات تفصیلی برای تجهیزات شبکه ، PSAF قادر است که از اطلاعات تمونه ائی استفاده نماید. این توانائی بر اساس در نظر گرفتن تجارب وسیع شرکتهای سازنده صنعت ایجاد گردیده است . همچنین PSAF برای محاسبه و استخراج اطلاعات دارای قابلیتهای زیر می باشد .


محاسبه پارامترهای خطوط انتقال بر اساس ساختار هندسی آنها و امکان لحاظ نمودن تأثیر فرکانس ، تعداد هادیهاو تعداد مداررات خط بر روی پارامترها
محاسبه پارامترهای کابلهای زیرزمینی تک فاز و یا سه فاز با غلاف محافظ و یا زمین شده .
محاسبه اطلاعات نمونه ای برای ژنراتورها و موتورهای سنکرون بر اساس مشخصات کیفی از ساختمان آنها
محاسبه و استخراج اطلاعات نمونه برای موتورهای اندوکسیونی بر اساس مشخصات پلاک و کلاس بندی NEMA
محاسبه و استخراج امپدانسهای مولفه مثبت و صفر بصورت نمونه ائی و تخمین برای ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع

امکانات نمایش و گزارش نتایج

نحوه گزارش نتایج شبیه سازی ازنظرحجم اطلاعات وواحدآنها تماما”قابل تعریف توسط کاربرمیباشد
نمایش گرافیکی نتایج بسادگی توسط کاربر قابل تعریف می باشد.
نتایج عددی ، جدولی و گرافیکی قابل کپی برداری برای درج در سایر فایلها می باشد .
امکان رسم مجدد دیاگرام تک خطی شبکه بر اساس یک شین انتخاب شده وجود دارد .
امکان نمایش نتایج شبیه سازی مربوط به تجهیزات شبکه بر روی دیاگرام تک خطی وجود دارد

امکانات رسم شکل
PSAF از طریق CYMVIEW مجهز به امکانات رسم منحنی ، اشکال و یا چارت برای مدولهای مختلف شبیه سازی می باشد. CYMVIEW قادر به مدیریت نتایج و خروجی های مدولهای مختلف برای رسم اشکال و منحنی می باشد.

 

شما میتوانید با دانلود این فایل ، اطلاعات بیشتری  را در  مورد این نرم افزار  بدست اورید .

حجم و ورژن نرم افزار: ورژن 3.0.R1.2 با حجم 137 مگابایت

password: CY_ME.PS_AF.v3__0.R1.2@www.nonlinear.ir


 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top