مشخصات اصلی

PGI-LC2RADIO

مدل PLC

Weight to radio signal

وضیعت I/O

3

تعداد I/O

Resistance

نوع I/O

2

تعداد ورودی

1

تعداد خروجی

جزییات بیشتر

 0-10V ON RF

بازه ولتاژ

بازه جریان

24 bit

وضوح

0.18%

دقت

مشخصات عمومی

40 mm

عرض

125 mm

ارتفاع

120 mm

عمق

0-60 oC

دمای عملیاتی

مقدار درجه رطوبت هوا

جنس بدنه

220 g

وزن

IP20

میزان نفوذپذیری (IP)

IEEC300

استاندارد

 

                                   

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top